Produktion

Tillverkning av glasfiberförstärkta profiler

Våra produkter tillverkas genom pultrusion, processen är långt automatiserad och möjliggör en tillverkning av produkter i kontinuerlig längd. Vi har ett brett utbud av verktyg för tillverkning av olika profiler, rör och stänger. Vi kan även modifiera vårt utbud enligt våra kunders önskemål.

Bearbetning av profiler

Vi kapar våra produkter till önskad längd och bearbetar dem enligt kundens specifikationer. Vi svarar gärna på era förfrågningar. Våra kontaktuppgifter finner du nedan.

Produkter

Våra glasfiberförstärkta kompositer tillverkas av glastråd, glasfiberroving eller glasvävnad i kombination med polyester- eller vinylesterhartser. Vi tillverkar även kolfiberförstärkta produkter. Våra profiler, rör och stänger kännetecknas av en hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. De är korrosionsbeständiga, leder inte el eller värme, de är hållbara och underhållsfria.

Våra produkter används allmänt som isolationsmaterial inom den el-tekniska branschen. De kan även användas i konstruktioner som kräver god korrosionsbeständighet eller andra egenskaper som allmänt förknippas med kompositmaterial. Vi tillverkar även armeringsstänger och -mattor för förstärkning av betongkonstruktioner och -element.

En noggrannare beskrivning av våra produkter hittar du i vår produktkatalog. Tag gärna kontakt med oss, ifall du inte hittar en lämplig produkt från vårt sortiment. Vi utvecklar ständigt nya produkter i nära samarbete med våra kunder.